Więcej
    Komentarze
    Informacje o miastach partnerskich pojawiają się co jakiś czas. Imprez dla mieszkańców wynikających z partnerstwa nie widać. Czy nie są to czasem partnerstwa tylko dla urzędników?
    już oceniałe(a)ś
    0
    0