Więcej
  Komentarze
  Dlaczego mamy ul. Kordeckiego, który był postacią wątpliwą co do zasług?
  @realistas Katolicka propaganda; wiecznie żywa.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0