Więcej
    Komentarze
    Pielgrzymka do Bydgoszczy miała charakter religijny . Jej przesłanie to: Miasto męczeńskie i Miasto męczenników . Taka też była homilia papieża . Budowanie wspomnienia na żarcie papieża wydaje się bardzo płytkie , by nie rzec nijakie . Roman Jasiakiewicz
    już oceniałe(a)ś
    2
    0