Więcej
    Komentarze
    postępy postępami, ale może osoba odpowiedzialna za organizację sygnalizacji ¶wietlnej wyja¶ni jedno - ze szpitalnej na wojska polskiego nie ma wyjazdu (bo ulica rozkopana do¶ć skutecznie), to po co tam się sygnalizacja ¶wieci???
    już oceniałe(a)¶
    0
    0