Więcej
    Komentarze
    Wymagany komentarz - na pierwszym zdjęciu dr Marek B±k, najdłużej pracuj±cy ordynator w całej historii szpitala. Przez 28 lat kierował oddz. Chirurgii. Przyczynił sie do ocaleni oddziału, gdy groziła jego likwidacja. Uratował, leczył tysi±ce chorych. Wychował setki lekarzy. Nadal pracuje na kontrakcie. Najwyższe słowa uznania.
    już oceniałe(a)¶
    0
    0