Więcej
    Komentarze
    Warto dodać, że Dorotkowo - organizator imprezy, która tak pięknie sfotografował Łukasz Antczak - działa od 9 lat i pomaga osobom obciążonym anomaliami genetycznymi, w szczególności Trisomią 21 (będącą przyczyną Zespołu Downa) z całego regionu kujawsko-pomorskiego i nie tylko! Jest nas już 102 rodzinki, z czego 62 z woj. kujawsko-pomorskiego. Mamy dzieci z Aleksandrowa Kujawskiego, Bydgoszczy, Dąbrowy Chełmińskiej, Gronowa, Gutowa, Inowrocławia, Kaleji, Łążyna, Łysomic, Mochla, Obrowa, Odolina, Osówki, Pakości, Polskiego Konopatu, Sęczkowa, Smogorzewca, Stajęczynek, Świecia, Torunia, Ujmy Dużej, Włocławka i Złotorii. Wszystkim naszym dzieciakom z miejscowości małych i dużych pomagamy, organizując i dofinansowując codzienną rehabilitację.
    już oceniałe(a)ś
    0
    0