Więcej
    Komentarze
    Gra. Walka. Przekonania. Wyobraźnia. Potrzeba. Nieokreśloność. Wizje. A przede wszystkim schlebianie gustom ewentualnych nabywców. Żal, bo sztuka powinna być ponad wszystko. Niestety merkantylizm zabił idee. Kogo to jednak obchodzi?
    już oceniałe(a)ś
    0
    1