Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Do 8 lutego w Bydgoszczy trwają konsultacje społeczne dotyczące stworzenia dwóch nowych kąpielisk - jedno miałoby powstać między halą Łuczniczka a al. kard. Wyszyńskiego w parku Centralnym. Drugie - nad Balatonem na Bartodziejach.

Urząd miasta przedstawił swoje propozycje nie tylko na stronie internetowej bydgoszcz.pl, ale również podczas spotkania konsultacyjnego online na Facebooku, które odbyło się pod koniec stycznia. Mieszkańcy komentowali na gorąco projekt, ale ich głosy miały zostać zebrane i dokładnie przeanalizowane. - My jeszcze niczego nie przesądziliśmy, po to są konsultacje, żeby wsłuchać się w głosy bydgoszczan - zapewniał wiceprezydent Bydgoszczy Michał Sztybel. 

Stowarzyszenie "MODrzew. Monitoring Obywatelski Drzew" postanowiło bliżej przyjrzeć się planom ratusza. I zdecydowanie wystąpiło przeciw kąpielisku w parku Centralnym. Argumenty przedstawiła Emilia Czekała w filmie, który zamieszczony został w mediach społecznościowych.

Zwraca uwagę m.in. na plan bezmyślnego wycięcia okazałego dębu kolumnowego, bo akurat znalazł się na ścieżce, którą narysował projektant. 

Ale to tylko czubek góry lodowej. Stowarzyszenie nie zgadza się na wycinkę w parku Centralnym blisko stu drzew aż 25 gatunków. - Sześć z nich posiada wymiary pomnikowe - alarmują społecznicy. Kąpielisko oznaczałoby też ich zdaniem "zniszczenie większości miejsc podmokłych wpływających korzystnie na mikroklimat (...), degradację siedlisk wielu kręgowców i owadów i utratę tak cennego miejsca edukacji przyrodniczej w przestrzeni miasta".

Według nich lepszym pomysłem jest zmiana lokalizacji kąpieliska. Wśród swoich propozycji wymieniają Wyspę Młyńską, południowy brzeg Brdy przy ul. Babia Wieś (teren po budowie Nordic Astrum) czy ul. Królowej Jadwigi, nieopodal basenu Astoria.

Krótko po publikacji przez nas stanowiska MODrzewia, zareagował wiceprezydent Sztybel zapewniając, że inwetycja w parku Centralnym będzie pod specjalnym nadzorem, żeby środowisko naturalne nie ucierpiało. Nie odnosi się jednak do propozycji innych lokalizacji.

Stanowisko Stowarzyszenia „MODrzew. Monitoring Obywatelski Drzew”

"Stowarzyszenie popiera konieczność utworzenia ogólnodostępnych kąpielisk na terenie miasta. Forma rekreacji polegająca na kontakcie z wodą oraz kąpieli była przez wiele lat marginalizowana i zaniedbywana przez władze miejskie. Czasy świetności, kiedy na wielu osiedlach znajdowały się otwarte baseny, powinny powrócić. Przykładami godnymi naśladowania były baseny na dzisiejszym Górzyskowie (ul. Kossaka), Miedzyniu (ul. Nakielska), Śródmieściu (ul. Królowej Jadwigi - Astoria), Łęgnowie (ul. Świetlicowa) czy Bartodziejach (Balaton).

Przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy w Parku Centralnym zaznaczone są ciemniejszymi punktami.Przeznaczone do wycinki drzewa i krzewy w Parku Centralnym zaznaczone są ciemniejszymi punktami. UMB

Osiedlowe kąpieliska wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, pozwalając na czynną rekreację nad wodą w upalne lata, z którymi spotykać się będziemy coraz częściej. Kluczowym argumentem za rozproszeniem kąpielisk jest ich dostępność. Jedno lub dwa duże kąpieliska w centrum miasta nie są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. W zaprezentowanej koncepcji brak przedstawienia innych wariantów inwestycji, co stawia mieszkańców przed dylematem: kąpieliska we wskazanych lokalizacjach lub brak kąpielisk, kąpielisko lub teren cenny przyrodniczo.

Park Centralny jest wyjątkowo cennym obszarem miasta ze względu na walory przyrodnicze. Niestety pomimo tego, że koncepcja kąpieliska wielokrotnie odnosi się do inwentaryzacji roślin i siedlisk oraz wszystkich zwierząt: bezkręgowców - w tym owadów, płazów, gadów, ptaków, ssaków, a także nietoperzy i ryb, nie udostępniono tych w dokumentach w ramach konsultacji społecznych. Polegając na dotychczasowych publikacjach, nietrudno jednak ocenić, jak bogaty w walory przyrodnicze jest Park Centralny.

Na powyższe składają się:

 • fragmenty lasów łęgowych, liczne gatunki drzew i krzewów w różnym wieku, z których na wyróżnienie zasługują między innymi okazałe, miododajne lipy szerokolistne, reprezentacyjne dęby szypułkowe w odmianie kolumnowej, drzewa owocowe i krzewy stanowiące zaplecze pokarmowe dla bytujących ptaków oraz naturalne odnowienia rodzimych jesionów wyniosłych czy klonów zwyczajnych, 
 • bogate stanowiska arcydzięgla litwora nadbrzeżnego,
 • ziołorośla z lepiężnikiem różowym,
 • łąki,
 • duża powierzchnia miejsc podmokłych,
 • liczne siedliska ptaków, innych kręgowców oraz owadów.

Szczególnie wart podkreślenia jest naturalny charakter, bioróżnorodność i mikroklimat tego nadrzecznego parku. Zdolność do retencji wody i miejscowa, niższa temperatura powietrza ma przemożne znaczenie w czasach zmieniającego się klimatu.

Utrzymanie i chronienie takich przykorytowych obszarów powinno być priorytetem adaptacyjnym i wzorcem do naśladowania. Dzięki bogatym, naturalnym zasobom Park Centralny jest również wizerunkowym atutem naszego miasta, wartym wyeksponowania i rozpropagowania. Stowarzyszenie postuluje o zaniechanie planów budowy kąpieliska w Parku Centralnym.

Nie zgadzamy się na:

 • wycinkę 94 drzew, na które składa się aż 25 gatunków, a z których 6 posiada wymiary pomnikowe,
 • zniszczenie większości miejsc podmokłych wpływających korzystnie na mikroklimat i różnorodność biologiczną,
 • pojawienie się stosunkowo dużych powierzchni piaszczystych zmniejszających areał biologicznie czynny oraz wielkość powierzchni parujących. Nie jest to korzystne z punktu widzenia zmniejszania miejskiej wyspy ciepła,
 • degradację siedlisk wielu kręgowców i owadów,
 • utratę tak cennego miejsca edukacji przyrodniczej w przestrzeni miasta.

Postulujemy o wytypowanie innego, już urbanistycznie przekształconego miejsca na usytuowanie kąpieliska w centrum miasta. W debacie publicznej wskazywano wcześniej takie lokalizacje, jak Wyspa Młyńska, południowy brzeg Brdy przy ul. Babia Wieś (teren po budowie Nordic Astrum), ul. Królowej Jadwigi (w sąsiedztwie basenu Astoria).

Wnosimy również o podjęcie przez miasto działań dotyczących przywrócenia miejskich, osiedlowych kąpielisk.

Postulujemy rozpropagowanie przyrodniczych walorów Parku Centralnego i jego umiejętne przystosowanie do pełnienia funkcji edukacyjnych i reprezentacyjnych. Mała architektura parku wymaga odnowienia.

Zważając na duże powierzchnie stałego wysięku wody, proponujemy budowę pomostów, charakterystycznych dla podmokłych, wartościowych przyrodniczo obszarów. Poddajemy rozważeniu jeszcze szersze otwarcie parku na rzekę, poprzez likwidację betonowych umocnień brzegu, co wpływać będzie pozytywnie na retencję wody, mikroklimat.

Nieocenioną wartością dodaną będzie wyznaczenie ścieżek przyrodniczych, miejsc do obserwacji ptaków oraz miejsc do przeprowadzania »zielonych lekcji«. Mamy szansę na zachowanie niezwykle cennej przyrodniczo i społecznie części naszego miasta. Mamy szansę na jej udoskonalenie i stosowne wykorzystanie, wychodząc naprzeciw najważniejszym, a zarazem najtrudniejszym wyzwaniom współczesnych miast - adaptacji do zmian klimatycznych".

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.