Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu
Supermiasta
CZYTAJ WIĘCEJ

Naszych czytelników wypowiadających się na temat wyzwań regionalnych dla Kujaw i Pomorza  bardzo zainteresowały sprawy związane z ekologią i bezpieczeństwem energetycznym naszego województwa.

Pojawiły się propozycje dotyczące wielkich systemowych inwestycji w odnawialne źródła energii jak np. farmy wiatrowe i słoneczne. Z biegiem lat coraz silniej będziemy odczuwali skutki globalnych zmian klimatu, więc to jest nasza ostatnia szansa, żeby spróbować rozwiązać ten problem. Mieszkańcy chcieliby, abyśmy z szacunkiem dla środowiska zaczęli wykorzystywać rekreacyjny i turystyczny potencjał rzek w naszym regionie. Do tego jeszcze wśród propozycji znalazły się pomysły, aby jeszcze mocniej podkreślać walory krajoznawcze naszego województwa – samorządy powinny jeszcze mocniej inwestować w infrastrukturę związaną z obsługą ruchu turystycznego.

Bardzo ważne postulaty dotyczą niekorzystnych procesów demograficznych w całym kraju, które oczywiście dotyczą także naszego regionu. Prognoza zakłada wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do 2030 r. do 520,3 tys. osób. Na szczęście infrastruktura pomocy społecznej dla seniorów jest w Kujawsko-Pomorskiem na tle innych województw rozwinięta stosunkowo dobrze. Nasz region powinien stać się jeszcze bardziej przyjazny dla najstarszych obywateli. Władze województwa powinny stworzyć sieć domów dziennej opieki i rozwinąć system teleopieki domowej.

Zdaniem czytelników samorząd powinien także zacząć pracować nad zatrzymaniem młodych ludzi w regionie. Można to również osiągnąć poprzez ściślejszą współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi, a także poprzez inwestycje w nowoczesne technologie i branże. Mieszkańcy postulowali, żeby władze województwa silniej wspierały powstawanie i rozwój małych przedsiębiorstw.

Bardzo wiele propozycji nadsyłanych do naszego plebiscytu dotyczyło spraw związanych z transportem. Jak wiadomo, wokół tego tematu toczą się nieustanne dyskusje. W przypadku województwa chodzi o stworzenie nowoczesnej siatki połączeń kolejowych i autobusowych. Pojawił się także pomysł rozbudowania system dróg rowerowych, aby łączył największe miasta z atrakcjami turystycznymi. Czytelnicy chętnie mówili także o kolejnych inwestycjach w rozwój sieci połączeń dróg lokalnych z A1, S5 i S10.

I sprawa, która pojawiała się najczęściej wśród nadesłanych propozycji, co jest zrozumiałe w naszej obecnej sytuacji – służba zdrowia. Samorząd województwa powinien sprawić, żeby w naszym regionie kształciło się i pracowało więcej lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Przypominamy, że głosować można do 3 maja. 7 maja ogłosimy listę siedmiu wyzwań dla Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.