Alojzy Gładykowski

15/18

IPN

Major, żołnierz Armii Krajowej, nosił pseudonimy Głóg i Lampart.

- W okresie okupacji niemieckiej konspirował jako harcerz, miał pseudonim "Głóg" - przypomina bydgoska delegatura IPN. - W styczniu 1945 r. został zaprzysiężony przez Andrzeja Adamskiego ps. Tolek na członka Armii Krajowej. Na początku maja przyłączył się do oddziału partyzanckiego "Świerki-2" operującego na terenie Puszczy Bydgoskiej. 8 maja 1945 r. pod dowództwem porucznika Stanisława Grzmota-Skotnickiego, ps. Pantera uczestniczył w bitwie stoczonej pod Pszczółczynem z oddziałami NKWD, gdzie zabito kilkunastu sowieckich żołnierzy, którzy mordowali, gwałcili i grabili okoliczną ludność.

Po koniec czerwca 1945 r. Alojzy Gładykowski był też aresztowany przez UB i zwolniony po dwóch miesiącach na podstawie amnestii. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej i Medalem Pro Patria. Od 2006 r. pełnił funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz.

- Byliśmy żołnierzami Armii Krajowej, z oddziałów wileńskich, pomorskich, kielecko-mazowieckich i małopolskich. Gdy zawiązywaliśmy nasz związek, w Bydgoszczy było 700 żołnierzy AK. W sierpniu 1944 r. większość z nas nie miała ukończonych 20 lat. Byliśmy młodymi ludźmi, pełnymi wiary w swoje zwycięstwo. Nic nie było nam straszne - wspominał w jedną z rocznic powstania warszawskiego. - Miałem 17 lat, jak zostałem żołnierzem i nie było to niczym niezwykłym. Przecież przysięgaliśmy wierność ukochanej ojczyźnie. Każdy młody chłopak, który należał do harcerstwa, do Szarych Szeregów, automatycznie szedł walczyć za wolność kraju. Moje zgrupowanie stacjonowało w Borach Tucholskich, skąd organizowaliśmy akcje przeciwko okupantowi. Byliśmy dumni, że chociaż młodzi, mamy wielką siłę przeciwstawić się wrogowi. Jednak gdy wybuchło powstanie w Warszawie, czuliśmy kompletną bezsilność. Stolica się wykrwawiała, a my nic nie mogliśmy zrobić.

Zmarł 23 sierpnia, miał 90 lat.

Wszystkie zdjęcia
 • Roman Armknecht
 • Lucyna Andrysiak
 • Yach Paszkiewicz
 • Patrycja Makowska
 • Paweł Leoniec
 • Józef Kałużny
 • Kinga Kęsik
 • Tomasz Malinowski
 • Jan Malinowski
 • Piotr Cebula
 • Rajmund Świtała
 • Adam Mańczak
 • Irena Szewińska
 • Kazimierz Karabasz
 • Alojzy Gładykowski
 • Tadeusz Centek
 • Janusz Sarbinowski
 • O. Marek Karczewski