Zamek w Golubiu-Dobrzyniu

4/11

WOJCIECH KARDAS

Władysław Łokietek aż trzy razy próbował zdobyć tę twierdzę w latach 1329-33. Zamek jednak dobrze osłaniał granicę państwa krzyżackiego od strony Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej. W latach 1409-11 zebrała się tu część wojsk zakonnych idących na Grunwald. Nicolaus Roder, komtur Golubia, był jednym z dwustu braci rycerzy poległych podczas bitwy. Na początku XVII w. właścicielką twierdzy była siostra króla Zygmunta III Wazy - Anna. Według legendy jej duch nawiedza to miejsce do dziś.

Wszystkie zdjęcia
  • Zamek krzyżacki w Toruniu
  • Zamek Bierzgłowski
  • Zamek krzyżacki w Świeciu
  • Zamek w Golubiu-Dobrzyniu
  • Zamek w Radzyniu Chełmińskim
  • Ruiny zamku w Papowie Biskupim
  • Zamek krzyżacki w Chełmnie
  • Ruiny zamku dybowskiego
  • Mysia Wieża w Kruszwicy
  • Wieża zamku krzyżackiego w Rogóźnie