W tych miastach żyje się najlepiej. Bydgoszcz bardzo daleko

opr. woj
07.12.2015 08:30
Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że wyjazdy dzieci i młodzieży na obozy i kolonie wcale nie są bezpieczne

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że wyjazdy dzieci i młodzieży na obozy i kolonie wcale nie są bezpieczne (fot. Łukasz Głowala / Agencja Wyborcza.pl)

Mieszkańcy jakich polskich miast są najbardziej zadowoleni z życia? Na to pytanie można znaleźć odpowiedź w "Diagnozie Społecznej". To kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków prowadzone przez zespół pod kierownictwem prof. Janusza Czaplińskiego. W "diagnozie" wyróżniono osiem wymiarów, które posłużyły do skonstruowania wskaźnika jakości życia. Wzięto pod uwagę, m.in. kapitał społeczny, dobrostan psychiczny, dobrostan fizyczny oraz społeczny. Prezentujemy miasta, który mieszkańcy najlepiej oceniają jakość życia.

Wszystkie zdjęcia
  • 10. Gdynia
  • 8. Gdańsk
  • 7. Warszawa
  • 6. Gliwice
  • 4. Olsztyn
  • 3. Kraków
  • 2. Zielona Góra
  • 1. Poznań