Ach, jak pięknie pod tym koszem

Wojciech Borakiewicz
21.06.2011 13:30
Wszystkie zdjęcia
 • Tatiana Troina (Białoruś)
 • Swietłana Wałko (Białoruś)
 • Anastazja Wieramiejenka (Białoruś)
 • Seda Erdogan (Turcja)
 • Swietłana Abrosimowa (Rosja)
 • Bahar Caglar (Turcja)
 • Shay Doron (Izrael)
 • Johannah Leedham (W. Brytania)
 • Kate Butters (W. Brytania)
 • Gabriele Gutkauskaite (Litwa)
 • Gabriela Kubatova (Słowacja)
 • Katia Levitsky (Izrael)
 • Katerina Elhotova (Czechy)
 • Meirav Dori (Izrael)