Ile mamy religii i kościołów

1/10

W kraju zarejestrowanych jest oficjalnie 196 kościołów i związków wyznaniowych. W 2015 roku działało 178 z nich. Od roku 1990 do 2015 status prawny uzyskało 145 wyznań, ''Prawdziwy rozkwit w dziedzinie organizowania się związków wyznaniowych przyniósł przełom lat 80. i 90., a zatem początek przemian ustrojowych w Polsce i związana z nim liberalizacja prawa wyznaniowego. W okresie tym zaczęły rejestrować się te grupy wyznaniowe, które funkcjonowały już od lat, nie mogąc uzyskać statusu związku wyznaniowego, jak np. stosunkowo liczebna, na tle niekatolickich wyznań w Polsce, organizacja świadków Jehowy. Z drugiej strony fala przemian i wynikające z niej otwarcie na swobodny napływ prądów religijno-filozoficznych ze świata zachodniego, a także dogodne przepisy -  zwłaszcza na początku tego okresu - przełożyły się na znaczną intensyfikację w zakresie powstawania i organizowania się różnego typu nowych ruchów religijnych i kultowych. W dużej mierze były to grupy istotnie odmienne od dominującej w Polsce tradycji chrześcijańskiej, nawiązujące do odległych kulturowo tradycji, np. hinduizmu lub buddyzmu.'' - czytamy w raporcie GUS.

Wszystkie zdjęcia
  • Kościół katolicki - nr 1 jeden w Polsce
  • Nasza diecezja na mapie Polski