Ajapa Yoga w Bydgoszczy

5/10

Jedynym związkiem wyznaniowym z siedzibą w Bydgoszczy jest opisany w raporcie GUS Związek Ajapa Yoga. Mieści się przy ul. Muszlowej. To wyznanie sięgające do hinduistycznej tradycji śabdabrahman (dźwięk jest absolutem). Celem jest dążenie do samopoznania, a drogą do niego jest pięcioraka ścieżka polegająca na: uznaniu guru i uczestniczeniu w oddawaniu mu czci, przebywaniu w jego towarzystwie, przestrzeganiu reguł określających pożywienie i tryb życia, praktyce mantr, czyli dźwięków i rozważaniu prawd ducha. Ma wg GUS obecnie 155 członków.

Wszystkie zdjęcia
  • Kościół katolicki - nr 1 jeden w Polsce
  • Nasza diecezja na mapie Polski